Abliva

Follow me Darling har tillsammans med Odd One Out skapat en ny sajt till Abliva. Sajten är byggd i WordPress och hämtar in sina nyheter och rapporter automatiskt från Modular Finance MFN som sparas i WordPress och listas här på den nya sajten. Som grädde på moset har vi lite infinite scroll där så det är bara till att scrolla på så laddas fler nyheter allteftersom. Kopplat till detta så har vi också integrerat prenumeration så att de som vill kan få samma material direkt när de släpps.

Sajten är 2-språkig med hjälp av Polylang. Allt innehåll ligger i block via WordPress senaste editor Gutenberg och vi har skapat en del egna block till Abliva, t ex för att skapa fil-arkiv, genvägar, postlistnigar etc.

Allt är såklart responsivt som det ska!

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Portföljen omfattar projekt i olika skeden och sträcker sig från tidig upptäcktsfas till klinisk fas.

Follow me Darling står för all utveckling på uppdrag av Odd One Out som stått för design och projektledning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *